NHL – Google Classroom voor eSocialWork

Binnen de NHL is de nieuwe kennislijn en afstudeerrichting eSocialWork ontwikkeld. Om de toevoeging E meer te laten zijn dan een woord wil de NHL starten met het digitaal ondersteunen van de studenten die deze nieuwe afstudeerrichting gaan volgen. Met deze laatste vraag kwam de NHL bij Symbiotic. Uit het eerste gesprek is duidelijk geworden […]

Lees verder

UMCU – Realisatie corperate site

Het UMC Utrecht (UMCU) heeft samen met onze partner The Factor-e een nieuw concept ontwikkeld voor haar corporate website. Het concept is tussen september 2013 en medio augustus 2014 door een realisatie team opgeleverd. De Agile consultant van Symbiotic heeft het realisatie team en de Product Owner van UMCU begeleid in de voor hen nieuwe […]

Lees verder

Dialoog bij de gemeente Leeuwarden

De gemeenten krijgen een steeds belangrijke plek in bestuurslagen van Nederland. Grote veranderingen hebben plaatsgevonden en vinden plaats op de domeinen langdurige zorg (Wmo), werk (participatiewet) en jeugdzorg. Directer contact met de burger is een belangrijke driver achter deze 'reorganisatie' van de overheid. Symbiotic is gevraagd om het Klant Contact Centrum (KCC) bij deze transitie […]

Lees verder

Noordhoff Uitgevers – Digitaal onderwijs

Noordhoff Uitgevers ontwikkelt met veel plezier en professionaliteit educatieve producten en diensten voor de basisschool, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, opleidingen voor professionals en het hoger onderwijs. En, natuurlijk geeft Noordhoff Uitgevers De Grote Bosatlas uit en andere producten die tonen dat leren ook leuk is, zoals de Lijsters, Loco en de populaire software […]

Lees verder

WMD / Waterbedrijf Groningen

U kent Waterbedrijf Groningen wellicht als dé drinkwaterleverancier in de provincie Groningen. En de WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe) als dé drinkwaterleverancier in de provincie Groningen. Maar de waterbedrijven zijn veel meer dan alleen drinkwaterleverancier. Door verbinding te maken tussen de traditionele, door de overheid opgelegde, nutstaak en in te spelen op vragen vanuit klanten en […]

Lees verder

Futuro

Futuro heeft Symbiotic ingeschakeld voor de realisatie van een aantal projecten in haar ambitieuze projectenprogramma in 2012. De Futuro organisatie is opgericht ten behoeve van het managen van het samenwerkingsverband op ICT-gebied van de waterbedrijven Groningen, Drenthe, PWN Noord-Holland en Dunea Duin en Water. Futuro heeft als doel dat de samenwerkende waterleidingbedrijven kwalitatief hoogwaardige informatievoorzieningen […]

Lees verder

Nieuw ASG Intranet

De Almeerse Scholen Groep is het onderwijsbestuur van 50 basisscholen en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Deze scholen werken nauw met elkaar samen. De Almeerse Scholen Groep is veruit het grootste onderwijsbestuur in Almere en de grootste werkgever van Flevoland. Symbiotic heeft de Almeerse Scholen Groep geholpen om een modern, nieuw en […]

Lees verder