Symbiotic

Wat kunnen wij voor u betekenen

Onze diensten zijn erop gericht om organisaties te helpen agile principes organisatiebreed toe te passen.  Hierbij helpen wij bij visie- en strategievorming, het ondersteunen van Agile portfolio management en  het trainen van scrum teams.
Zo stellen wij organisaties in staat de uitdagingen van deze nieuwe tijd aan te gaan, door de professionals optimaal te ondersteunen in hun vak in een omgeving die is vormgegeven volgens de zo gewenste Business Agility.
De consultants van Symbiotic hebben ieder meer dan 15 jaar leidinggevende ervaring binnen een diversiteit aan sectoren.
U kunt ons benaderen voor detacherings en project opdrachten op het gebied van :

Agile coaching

& training

Werkelijk de vruchten plukken van een agile werkwijze kan alleen wanneer uw hele organisatie, op alle niveau’s, op ‘agility’ is ingericht.
We vergroten de kracht van uw medewerkers door hen persoonlijke en professionele (agile) vaardigheden aan te leren en deze toe te passen. We helpen uw Agile teams slagvaardiger te zijn. We brengen uw "business" én die van uw klant in lijn met dezelfde "agile mindset", waarbij het behalen van resultaten voorop staat.
Wij gaan behendig om met de expertise binnen uw organisatie.  Hiermee versterken wij de transfer van de beoogde verandering of verbetering. Wij geloven niet in een big-bang of in grote oplossingen. Wij kiezen er daarom voor om onze oplossingen  stapsgewijs en flexibel op te bouwen. Natuurlijk nemen we u mee in iedere stap van het proces zodat wij samen het optimale halen uit uw medewerker, team en organisatie. Onze zeer ervaren agile coaches maken hierbij gebruik van het adaptieve coachingsplatform 'Mentor'.
Onder ander bij onderstaande klanten hebben onze consultants een bijdrage aan de transformatie mogen leveren:

Mentor

ADAPTIEVE DIGITALE ONDERSTEUNING (INDIVIDUEEL EN KLASSIKAAL)

Onze coaches ondersteunen (indien passend) hun veranderaanpak met een digitale toepassing waarmee zij een goed beeld krijgen aangereikt van de ‘maturity fase’ waarin de medewerkers en de organisatie zich bevinden  zodat zij individueel passende, samenhangende en toegankelijke begeleiding kunnen bieden, die leidt tot de gewenste competenties en ‘fitness for duty’ voor het individu en voor de organisatie. 
Mentor is een adaptief coachsplatform, dat ons in staat stelt om adaptieve paden aan te brengen in (video)content. Afhankelijk van wie de gebruiker is (profiel), wat de gebruiker doet (acties) en wat er onderweg met de gebruiker gebeurt (context) wordt deze ervaring op maat en ‘on the fly’ samengesteld.
Met de ondersteuning van Mentor zorgt Symbiotic ervoor dat mensen competent en ‘fit for duty’ zijn zodat ze blijvend kunnen voldoen aan de eisen die de huidige, snel veranderende wereld stelt.

Klanten

partners