REFERENTIES

Het bedrijf is ontstaan vanuit de ambitie concepten te bedenken die moderne ICT middelen verbinden met bedrijven en organisaties (symbiose), zodat de professionals maximaal worden ondersteund in hun vakmanschap en op maat worden bediend bij het realiseren van hun doelen.
The proof is in the pudding en daarom heeft Symbiotic de afgelopen 3 jaar diverse pilot projecten gefinancierd waarbij verschillende context-aware thema’s centraal stonden. Voorbeelden zijn pilot’s met Noordhoff Uitgevers (thema: adaptieve leerpaden), Trimbos instituut (thema: evidentie), Pim Mulier (thema: samenhang digitale tooling), Sporting Events (thema: digitale coaching) en de gemeente Leeuwarden (thema: ondersteuning decentralisatie). De uit deze pilot projecten opgedane inzichten gebruiken wij om onze klanten beter te kunnen adviseren en om onze eigen producten te ontwikkelen.
De projecten waaraan wij hebben meegewerkt|