AGILE COACHING

& TRAINING

Werkelijk de vruchten plukken van een agile werkwijze kan alleen wanneer uw hele organisatie, op alle niveau’s, op ‘agility’ is ingericht.
We vergroten de kracht van uw medewerkers door hen persoonlijke en professionele (agile) vaardigheden aan te leren en deze toe te passen. We helpen uw Agile teams slagvaardiger te zijn. We brengen uw "business" én die van uw klant in lijn met dezelfde "agile mindset", waarbij het behalen van resultaten voorop staat.
Wij zetten hiervoor onze beproefde coachings-methodiek SOAR in. Onze zeer ervaren Agile (project) Coaches maken hierbij gebruik van ons digitale, adaptieve opleidings- en coachings-platform MEntor.

STUREN OP AGILE RESULTATEN

Onze coaches baseren hun aanpak op SOAR, onze beproefde methodiek om organisaties te helpen om een effectieve, agile organisatie te worden.
De SOAR aanpak kent 3 stappen: via het kweken van inzicht en overzicht (stap 1: diagnose) maken we keuzes (stap 2: target) en gaan op pad om de resultaten te behalen (stap 3: act). Omdat we u helpen een zich voortdurend verbeterende organisatie te zijn, leren we u ook de drie stappen voortdurend te herhalen.

DIAGNOSE

In stap 1 creëren we inzicht en overzicht: waar staat u nu (huidige agile ‘staat’), en waar wilt u heen (wat is ‘agile’ succes)? Hierin betrekken we uw organisatie als geheel, de agile teams daarbinnen, maar ook de individuele medewerkers.

We starten met een gedegen diagnose

TARGET

In stap 2 maken we keuzes: welke activiteiten leiden daadwerkelijk tot agile succes en welke niet? Wat doen we nu zo goed dat we dat vooral zo moeten blijven doen? Wat kunnen we beter doen? Waar kunnen we maar beter mee stoppen? Waar zouden we direct mee moeten beginnen?

lees meer over onze radar

STEER

In stap drie gaan we gericht coachen, daar waar dat nodig is, op individueel, team en organisatieniveau. Onze coaching is gericht op de keuzes die we in stap 2 hebben gemaakt. Samen met u stellen we het coachingsprogramma samen.

Aan de slag via onze gelaagde aanpak

MEntor

ADAPTIEVE DIGITALE ONDERSTEUNING (INDIVIDUEEL EN KLASSIKAAL)

 

MEntor is een adaptief leerplatform, dat in staat is om adaptieve paden aan te brengen in (video)content. Eenvoudig gezegd serveert dit platform ‘ervaringen’ (bijvoorbeeld een les, een therapie of een andere ervaring), die zijn opgebouwd uit verschillende content-delen. Afhankelijk van wie de gebruiker is (profiel), wat de gebruiker doet (acties) en wat er onderweg met de gebruiker gebeurt (context) wordt deze ervaring op maat en ‘on the fly’ samengesteld.